Toronto saarlastel ees huvitav ülemere-tegevus! (2)
Eestlased Kanadas 30 May 2008 Johannes PahapillEWR
    Trüki   E-post   FB     
Saarlaste Ühing Torontos (SÜT) pidas oma aastapeakoosoleku 22. mail Toronto Eesti Majas, millele lisas elevust ühingu eelseisev ülemere-tegevus.

Esiteks on plaanis osaleda Saaremaa Muuseumi (SM) ja SÜT-i ühisnäituse avamisel 23. juulil Kuresaare linnuses; teiseks – osavõtt 1.–3. augustil peetavaist 12. Kuressaare Merepäevadest ja nende raames toimuvast ülemaailmsest saarlaste kokkutulekust kodusaarel, k.a. konverentsist „Kodusaar kutsub“. Arvestades koosolekul ülesnäidatud huvi nende ürituste vastu, võib järeldada, et eeloleval suvel saab juba aastakümneid tagasi loodud ja seni tugevana hoitud side – sild kodumaa ja Toronto saarlaste vahel taas uut sillutist!

Nüüd aga mõningat äsjasest aastapeakoosolekust . Rõõmuga nendime, et ilusal kevadpäeval oli kogunenud kenakene hulk liikmeid peakoosolekule, ehkki pisut vähem kui möödunud aastal. Koosoleku avas ühingu esimees Johannes Pahapill, kes tervitas kokkutulnuid. Enne koosoleku rakendamist mälestati leinaseisakuga tegevusaasta jooksul manalateele asunud ühingu liikmeid – Stella Pahapilli (née Kiivet) ja Serafima Koivohelmet (née Lõhmus). Koosoleku juhatas ühingu esimees, protokollis kirjatoimetaja Leida Tõsine; häältelugejaks ja peakoosoleku protokolli kinnitajaks valiti Õie Rosin.

Abiesimees Leida Helde luges ette ühingu tegevusaruande 2007/2008. Kuna varem ettenähtud sügiskoosviibimine 2007 jäi mitmel tungival põhjusel ära, toimus aasta jooksul vaid üks suurem üritus – Küünlapäev 2008. Sellele lisandusid aga mitmete juhatuseliikmete osalemised erinevatel eestlaste üritustel Torontos, samuti ettevalmistustöö seoses eelseisva ühisnäitusega k.a. juulis-augustis Kuressaares.

Laekur Hilda Härmi koostatud majandusaruande luges ette abiesimees Leida Helde. Kokkuvõttes oli tegevusaasta tulude/kulude läbikäik $ 2249/2536 respektiivselt – seega kahanes ühingu kassa aasta jooksul $287 võrra; tegevusaasta lõpul oli kassaseis 7622 dollarit. Revisjonikomisjoni esimees Arno Kapp kiitis oma aruandes ühingu igati korralikku rahalist asjaajamist ja lisas soovituse, et ühing oma eelseisva aasta tegevuses üritaks ots-otsaga kokkutulevat majanduslikku resultaati! Aasta tegevus- ja majandusaruanded kinnitati ühel häälel.

Mõlemad kodukorra alusel väljalangevad juhatuse liikmed – Pilvi Niit ja Johanes Pahapill – valiti juhatusse tagasi; juhatuse liikme kandidaadiks valiti Eldor Alle. Revisjonikomisjoni valiti tagasi Arnold Kapp, Walter Kongats ja Aino Raun, revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Lehte Alle.

Tegevusaastaks 2008/2009 võeti vastu ühingu tegevuse raamkava: laupäeval, 20. septembril 2008 toimub pidulik sügiskooosviibimine Toronto Eesti Maja kohvikus; laupäeval, 7. veebruaril 2009 ühingu traditsiooniline Küünlapäeva pidu Toronto Eesti Maja kristallsaalis. Sellele lisandub ühingu juhatuse liikmete osavõtt Maakondliku Esinduskogu ja teiste kohalike organisatsioonide tegevusest; samuti eelpool mainitud osavõtud SM-SÜT ühisnäituse avamisest ja sellele järgnevast seminarist Kuressaares 23. juulil; aga ka Kuressaare merepäevadest ning nende raames toimuvast konverentsist „Kodusaar kutsub“. Muide, ülemere toimuv tegevus on osavõtjate isiklikul kulul.

Otsustati ka eelmisel aastal planeeritud, kuid seni rakendamata jäänud nn „in-promptu“ lõuna-aegsed kokkutulekud Eesti Maja restoranis (nt. iga kuu, v.a. suvekuud, esimesel kolmapäeval) tänavu sügisel käivitada alates oktoobrist. Algus-kuupäev ja kellaaeg teatatakse ajalehes EESTI ELU augustikuu lõpus/septembri algul. Osavõtt nendest toimub samuti igaühe omal kulul – kõik saarlased ja sõbrad on teretulnud!

Koosolekule järgnes koduselt hubane kohvilaud. Ühingu siiras tänu rikkaliku kohvilaua korraldajatele!

Johannes Pahapill
Saarlaste Ühing Torontos esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus